El Pla Director D’aigua i sanejament: una estratègia municipal per a garantir 50 litres diari d’aigua de qualitat a cada habitant de San Miguelito

Des de l’any 2008 l’Ajuntament de Sant Boi i el Fons Català de Cooperació està recolzant a l’alcaldia de San Miguelito per assegurar l’accés a l’aigua en condicions de qualitat i quantitat suficients per a tota la població San Miguelito, municipi agermanat amb Sant Boi des de l’any 1994. San Miguelito es troba situat al sud de Nicaragua, al departamento de Río San Juan, i és una de les regions més pobres del país.

Aquesta pobresa s’expressa, entre d’altres, en les dificultats d’accés a l’aigua, que afecten principalment a la població de les comunitats rurals i, especialment, a les dones i als infants, que són qui generalment s’ocupa de proveir la llar d’aigua, ja sigui mitjançant els rierols o els brolladors naturals. El 80% de la població no té accés a l’aigua en condicions de qualitat i quantitats suficients, i això té greus conseqüències per la salut, alhora que constitueix un limitant pel desenvolupament.

La gran extensió del municipi de San Miguelito (924km2, que equivalen al doble de l’extensió geogràfica del Baix Llobregat) així com el dèficit en les estructures viàries ( només hi ha una carretera i algunes comunitats únicament es troben comunicades per pistes de muntanya) dificulta les capacitats d’acció de l’alcaldia, que disposa de molts pocs recursos per afrontar aquesta problemàtica.

Per aquest motiu, en el marc de l’agermanament es va prioritzar la realització d’un estudi a tot el territori per identificar la situació de l’aigua en cadascuna de les 45 comunitats rurals del municipi. Durant un any i mig es va realitzar un diagnòstic participatiu, comunitat per comunitat, per analitzar la situació de l’aigua en cadascuna de les comunitats i definir una proposta tècnica d’intervenció per a garantir l’accés a l’aigua i al sanejament per a tota la població. El conjunt d’aquestes propostes configuren el Pla Director d’Aigua i Sanejament de l’alcaldia de San Miguelito, que va ser aprovat el desembre de 2011.

Actualment, s’estan desenvolupant diversos projectes per a posar en marxa les diverses propostes d’aquest Pla que s’ha d’executar amb la col·laboració cadascuna de les comunitats, que s’organitzen en els Comitès d’Aigua Potable.

Fruit d’aquesta tasca els i les 770 habitants de Las Palomas ja disposen d’aigua i s’ha millorat el sistema de latrines. En l’actualitat també s’està treballant per a millorar l’accés a 900 persones que viuen a El Tule. Paral·lelament, s’estan millorant els sistemes d’informació de l’alcaldia per a dissenyar sistemes d’aigua adaptats a les característiques del territori, és a dir mitjançant tecnologies adaptades (moltes comunitats no tenen accés a la llum) i sostenibles amb el medi ambient. Tots aquest projectes s’acompanyen de la sensibilització a la població perquè faci un ús responsable de l’aigua i dels sistemes de sanejament (normalment latrines) i alhora tingui un paper actiu en la conservació dels boscos, que són una barrera natural de protecció dels aqüífers. En aquest procés, la formació als Comitès d’Aigua Potable és una via per a reforçar la participació comunitària i la implicació de tota la comunitat.

Els projectes desenvolupats fins avui garanteixen l’accés a l’aigua a 1670 persones

Aquest projecte compta amb l’assessorament d’Enginyeria Sense Fronteres i el suport econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Foto 2 Foto 1