Les càpsules Memòria Líquida ens donen una visió de com era el servei d’aigua anys enrere a diferents municipis de Catalunya. Així mateix, també es dona una visió de quin és el grau de compliment d’aquest dret a altres parts del món a on alguns municipis catalans hi tenen una estreta relació.