Les càpsules Memòria Líquida ens donen una visió de com era el servei d’aigua anys enrere a diferents municipis de Catalunya. Així mateix, també es dona una visió de quin és el grau de compliment d’aquest dret a altres parts del món a on alguns municipis catalans hi tenen una estreta relació.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLXRIY4920ZKW3Ue9jf_oQn8xusvtu_Qml” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>