La Campanya Som Aigua a Manresa sobre el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament culmina amb dues càpsules de vídeo, una sobre la història de l’aigua a Manresa i l’altre sobre com cuidem l’aigua.

  • Post published:14 de febrer de 2023

La història de la ciutat de Manresa està fortament lligada a l’aigua i amb ella a la sèquia, amb orígens que es remunten al s. XIV. Amb la festa de la llum, tant important a la ciutat, es celebra l’arribada de l’aigua a Manresa, la qual va ser possible a través d’una llarga i organitzada mobilització popular.

La sèquia proporciona una riquesa agrícola molt gran i única a la comarca, i permet que la ciutat tingui sobirania alimentària. Aquest sistema proporciona aigua a un territori de secà i és un gran exemple d’adaptació a l’escassetat hídrica.

Aquest vincle tant fort i històric l’aigua, marcat per la presència propera del riu Cardener, es tradueix en 40 anys de gestió pública.

Actualment s’està treballant en la renaturalització del riu perquè serveixi de connexió ecològica entre la ciutat i el medi ambient i perquè el riu recuperi l’espai que li és propi.

Des de la Casa Flors Sirera indiquen que l’aigua és un bé escàs i universal i no se’n pot fer negoci. És important tenir en compte que l’aigua interactua en molts aspectes de la vida, des de les relacions Nord-Sud global al gènere, i recordar que arreu del món hi ha un moviment en defensa de l’aigua i de la vida, de defensa del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament i de la sostenibilitat dels ecosistemes.

Gràcies als moviments socials, tant del passat com en l’actualitat, s’està aconseguint posicionar la justícia hídrica com un eix de la justícia global.