Proveïment d’aigua i sanejament a la comunitat de Kwakwil a Puerto Cabezas

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès manté una relació d’amistat amb l’Alcaldia de Puerto Cabezas (Nicaragua) des de fa més de 30 anys, una relació que també manté l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Aquestes relacions d’amistat, amb el temps, s’han transformat amb un agermanament dels dos pobles catalans amb el municipi de Puerto Cabezas (Bilwi en la llengua miskita, pròpia de la regió) que permeten una col·laboració entre els municipis per desenvolupar projectes de cooperació, sobretot després del terrible huracà que va destrossar la regió el 4 de setembre de 2007.

Aquest projecte forma part de les actuacions post emergència derivades d’aquest desastre natural. A partir del projecte a través del qual es van reconstruir les cases que el pas de l’huracà Fèlix va destruir a la comunitat de Kwakwil, que pertany al municipi de Puerto Cabezas a la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN) de Nicaragua, es va detectar la necessitat d’abordar la situació dels serveis d’aigua potable i sanejament a la comunitat en una intervenció posterior.

El projecte consisteix en el disseny i execució d’un sistema d’abastament d’aigua potable i sanejament que permeti augmentar la dotació actual per família, sobretot a l’època seca de l’any, millorant l’accés a l’aigua de la seva població, així com la millora de la salud general de la comunitat. Davant la necessitat de comptar amb suport tècnic especialitzat, el Fons Català es va posar en contacte amb l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres per establir un marc d’aliança. Juntament amb l’Alcaldia de Puerto Cabezas, s’identifica, a més, com a prioritari, comptar amb una unitat municipal especialitzada que coordini tots els esforços sectorials, des de la gestió dels serveis fins a la dels recursos i la planificació d’intervenció, a tot l’àmbit de la seva jurisdicció i en coordinació amb ENACAL (empresa que gestiona l’aigua i el sanejament a nivell nacional).

La comunitat de Kwakwil pertany al Territorio de las Diez Comunidades i dins de la catalogació nacional es troba dins de la regió Llano Norte. Es troba a 40 km de Bilwi per carretera. La comunitat està formada per 451 persones distribuïdes en 84 cases. Referent a l’accés a l’aigua, durant l’època de pluges, el 98% de la població s’abasteix d’algun dels 16 pous que hi a la comunitat. A l’època seca, el panorama canvia una mica ja que alguns pous s’assequen de seguida però tot i això, un 68% de la població continua aconseguint aigua dels pous que no s’assequen en tot l’any, tot i que han de fer cues de prop de dues hores. Tot i això, hi ha un 31% de la població que manifesta que no pot aconseguir tota l’aigua que necessita dels pous que no s’assequen, i han d’anar a buscar l’aigua a un riu estancat que anomenen Krike.

En una primera fase, que va tenir lloc durant l’any 2011, es va portar a terme el disseny de la carpeta tècnica que va permetre crear el disseny, càlculs, plànols i valorar l’import necessari per a poder realitzar l’abastament d’aigua potable i el sanejament que eren necessaris.

Es va començar fent una identificació de la situació de la comunitat mitjançant la realització d’una enquesta sobre hàbits hidro-sanitaris a totes les unitats familiars de la comunitat, així com una identificació de totes les fonts d’aigua disponibles a la zona. També es va fer una identificació de les possibilitats hídriques de la zona i un anàlisi de l’eficiència dels diferents projectes d’abastament d’aigua potable executats prèviament a diferents comunitats del municipi.

Seguidament es va procedir a calcular diferents alternatives que posteriorment es van presentar a la comunitat perquè fos aquesta, la que decidís quina alternativa proposada els hi convenia més tenint en compte els avantatges i inconvenients de cada una. La comunitat va decidir que l’alternativa que els hi convenia més era la de constrcció d’un tanc per emmagatzemar aigua de pluja per a cada unitat familiar i rehabilitació de 4 pous de la comunitat.

Una vegada ja es va conèixer l’alternativa escollida es va procedir a desenvolupar el projecte constructiu de les instal·lacions a dur a terme, referents a sanejament i proveïment d’aigua potable. Es van desenvolupar les diferents carpetes tècniques amb els elements necessaris per dur a terme la implementació: plànols, pressupost, càlculs, descripció d’equips i la corresponent memòria.

Vilafranca 1

Vilafranca 2

En una segona fase que va tenir lloc a l’abril de 2012, l’organisme WaterAid, va recolzar el projecte amb la posada en marxa d’una prova pilot en una de les cases de la comunitat. Aquesta, va consistir en la construcció de tot el sistema de canonades des del sostre de la vivenda fins al dipòsit, i la construcció d’aquest nou dipòsit de ferro-ciment de 4.000 litres de capacitat, amb el suport de mà d’obra local. Durant els mesos següents, Water Aid va anar fent el seguiment d’aquesta prova, tant a nivell tècnic com de satisfacció de la família beneficiada amb un resultat molt positiu, tant per la família beneficiaria, com el de les persones de la resta de la comunitat que es van apropar a veure l’experiència. També es va portar a terme la construcció del mateix sistema de recollida d’aigua a l’escola de la comunitat, com una segona prova pilot, en aquest cas en un equipament educatiu.

Durant l’any 2013 es va portar a terme l’execució del projecte a la comunitat de Kwakwil replicant la prova pilot per cada una de les unitats familiars de la comunitat que finalment van acabar sent 90. Així mateix, també cal destacar que s’ha constituït la Unitat Municipal d’Aigua i Sanejament a l’alcaldia de Bilwi amb una oficina equipada amb el material i mobiliari adient i una tècnica específica que atén l’àrea corresponent.

L’Ajuntament de Vilafranca inicia la campanya “Som Aigua” amb la presentació del vídeo “Memòria Líquida a Vilafranca”

L’accés a l’aigua potable i a un sanejament adequat és un factor fonamental per al desenvolupament humà.
Des de juliol de 2010 l’accés a l’aigua i el sanejament està reconegut com a un dret humà per l’Assemblea General de les Nacions Unides. En conseqüència, la responsabilitat de garantir l’accés universal a l’aigua i al sanejament no només recau en els estats i institucions de les zones del planeta on la garantia encara no és completa sinó que es tracta d’una responsabilitat compartida per tota la humanitat.
Això que s’anomena la nova cultura de l’aigua comporta no només aspectes de modernització tecnològica, adequació legal, actualització institucional, sostenibilitat i respecte pel medi ambient, sinó fonamentalment un canvi cultural, de l’escala de valors. En aquest context, des del Fons Català de Cooperació al desenvolupament en col·laboració amb l’ONG Enginyeria Sense Fronteres i els ajuntaments que formen part del Grup Aigua, s’està impulsant la campanya SOM AIGUA.

Som aigua, també a Vilafranca
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès forma part d’aquest grup de municipis i ha decidit posar en marxa a la Vila, diverses activitats en el marc d’aquesta campanya, amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la població sobre la importància de l’aigua, de la seva gestió, de la necessitat d’un ús racional i responsable i de la magnitud de les accions de la cooperació internacional per la millora de la situació al conjunt del planeta. La Campanya s’inicia a Vilafranca, a la quarta setmana de març, tenint en compte que el 22 de març està reconegut per les Nacions Unides com el Dia Mundial de l’Aigua.

Presentació del vídeo “Memòria Líquida a Vilafranca”
El tret de sortida de la campanya a Vilafranca serà el proper dijous, 26 de març, a les 18,30 a la Sala d’Actes de l’Escorxador: amb la presentació del vídeo Memòria Líquida a Vilafranca. Aquest document audiovisual recull el testimoni de diferents persones majors que recorden les característiques de l’accés a l’aigua a la seva infància o joventut. El vídeo constitueix un primer material de la campanya a Vilafranca, produït expressament per a la seva difusió en diversos centres i col·lectius locals. L’acte comptarà amb la presència del regidor de Solidaritat i Cooperació, Raimon Gusi, i representants dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de l’ONG Enginyeria Sense Fronteres i dels Casals d’Avis del Tívoli i de l’Espirall que han participat en el vídeo.
La campanya es desenvoluparà al llarg de l’any amb diverses activitats informatives i de sensibilització adreçades a tota la població i promogudes per diferents serveis municipals.