La Campanya Som Aigua a Manresa sobre el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament culmina amb dues càpsules de vídeo, una sobre la història de l’aigua a Manresa i l’altre sobre com cuidem l’aigua.

La història de la ciutat de Manresa està fortament lligada a l’aigua i amb ella a la sèquia, amb orígens que es remunten al s. XIV. Amb la festa de la llum, tant important a la ciutat, es celebra l’arribada de l’aigua a Manresa, la qual va ser possible a través d’una llarga i organitzada mobilització popular.

La sèquia proporciona una riquesa agrícola molt gran i única a la comarca, i permet que la ciutat tingui sobirania alimentària. Aquest sistema proporciona aigua a un territori de secà i és un gran exemple d’adaptació a l’escassetat hídrica.

Aquest vincle tant fort i històric l’aigua, marcat per la presència propera del riu Cardener, es tradueix en 40 anys de gestió pública.

Actualment s’està treballant en la renaturalització del riu perquè serveixi de connexió ecològica entre la ciutat i el medi ambient i perquè el riu recuperi l’espai que li és propi.

Des de la Casa Flors Sirera indiquen que l’aigua és un bé escàs i universal i no se’n pot fer negoci. És important tenir en compte que l’aigua interactua en molts aspectes de la vida, des de les relacions Nord-Sud global al gènere, i recordar que arreu del món hi ha un moviment en defensa de l’aigua i de la vida, de defensa del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament i de la sostenibilitat dels ecosistemes.

Gràcies als moviments socials, tant del passat com en l’actualitat, s’està aconseguint posicionar la justícia hídrica com un eix de la justícia global.

Compromís de Manresa amb el Dret Humà a l’Aigua

La campanya Som Aigua arriba a la ciutat de Manresa el 28 de maig del 2022 amb l’exposició l’Aigua Allà i Aquí i amb l’estrena de l’obra teatral Be Water en el marc de la Festa del Riu.

La Festa del Riu dona visibilitat a les alternatives econòmiques de proximitat i demostra que l’Economia Social i Solidària (ESS) ja és una realitat al Bages, la qual té un impacte global positiu, posant la vida i les persones al centre.

A través de l’exposició L’aigua allà i aquí es posa en valor l’aigua com a font de vida i es sensibilitza de la situació local-global de l’aigua i permet reflexionar sobre el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS). L’exposició dona a conèixer la situació de l’aigua a nivell global, de Catalunya i al municipi i permet entendre la gestió de l’aigua al municipi i conèixer el consum de l’aigua a Manresa.

Passada la Festa del Riu, l’exposició s’ha exposat a la Biblioteca del Casino de Manresa i posteriorment es troba al Museu de la Tècnica fins el 4 de setembre.

L’exposició es va fer conjuntament amb l’empresa municipal Aigües de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, amb el finançament de la Diputació de Barcelona i sota la coordinació d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF).

La representació de l’espectacle Be Water, amb més d’un centenar d’assistents de tots els públics, explica la problemàtica de l’aigua a món i a casa nostra, en un context actual i futur, en format d’un concurs televisiu organitzat per l’Aliança Constitucional de l’Aigua Catalana (A.C.A.C.).

El mes de juliol del 2022, juntament amb la factura de l’aigua d’Aigües de Manresa, les abonades del servei d’aigua de Manresa, han rebut un fulletó amb informació sobre el compromís de Manresa amb el DHAS. En el fulletó s’hi mostra la situació de l’aigua al món i quin és consum i compromís del municipi de Manresa.

No hi ha més entrades

No hi ha més entrades