Enginyeria Sense Fronteres

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) som una associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballem per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballem per a construir una societat mundial justa i solidària i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà.

A ESF treballem la interrelació entre l’enginyeria i la cooperació, ja sigui a través de tasques de formació i sensibilització en l’àmbit universitari o professional, projectes de cooperació al desenvolupament al Sud o campanyes d’incidència política al Nord.

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits