Dia mundial del sanejament

  • Post published:19 de novembre de 2018

Fa uns mesos es commemorà el dia Mundial de l’Aigua, un bé públic, universal i escàs. Avui, dia 19 de novembre es celebra el Dia Mundial del Sanejament.

Accedir a l’aigua en unes condicions de sanejament adequades és essencial per poder gaudir de la resta dels drets humans i per garantir el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS) a les generacions presents i futures. La importància del sanejament es va reconèixer formalment només fa 8 anys amb la Resolució 64/292 de 2010  i, com a dret autònom i independent, amb la Resolució 70/169 de 2015. Actualment es reconeix l’aigua com un eix transversal als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i busca una gestió integral dels recursos hídrics. L’ODS 6 cerca aconseguir l’accés equitatiu als serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones d’aquí a l’any 2030.

Segons organismes de Nacions Unides, els valors de referència de la despesa destinada als serveis d’aigua, sanejament i higiene (WASH) han d’oscil·lar, per tal d’assegurar la seva assequibilitat, entre el 2 i el 6% de la despesa tota de la llar. D’aquesta manera, els Estats i les autoritats competents tenen el deure legal d’adoptar un rol actiu en la regulació de tarifes que garanteixin que l’accés universal al servei d’aigua potable i sanejament no comprometi altres drets humans fonamentals.

No obstant això, dades recents indiquen que encara avui 2.400 milions de persones no tenen accés a serveis de sanejament adequat, 4.500 milions de persones no disposen de sistemes que eliminin de forma segura els excrements i prop de 1.000 milions de persones defequen a l’aire lliure.

Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, juntament amb els municipis que en formen part i en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres aprofitem aquesta data per reafirmar la necessitat d’avançar en l’acompliment del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament. La campanya Som Aigua contempla posar en marxa als municipis diverses activitats amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar a la població sobre la importància de l’aigua i el sanejament.