L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès està desenvolupant un projecte de sanejament a la ciutat boliviana de Tarija

  • Post published:11 de maig de 2015

El municipi compta amb una població superior als 170.000 habitants i un dels principals reptes que està afrontant té a veure amb la gestió de les quebradas o torrents, sobre els quals s’hi aboquen els residus urbans provinents tant de l’àmbit domèstic com de l’industrial i dels serveis municipals (hospitals, escoles, etc.). Una situació que porta no només al deteriorament dels espais naturals de l’entorn sinó que és font de múltiples malalties i infeccions, com ara la diarrea -principal causa de la mortalitat infantil-, conjuntivitis, parasitosis, etc.

Amb l’objectiu d’enfortir la planifiació urbana a través de la cooperació tècnica, el municipi de Sant Cugat i amb els ajuntaments d’Azuqueca de Henares, Palència, Alcobendas i la Diputació de Jaén treballen conjuntament amb el consistori de Tarija per tal de posar en marxa plans locals de desenvolupament urbà i social i impulsar polítiques de cohesió social i territorial.

Així en una primera fase s’ha treballat en l’elaboració d’un diagnòstic a les 3 quebradas presents al municipi. Per fer-ho diferents tècnics municipals de Sant Cugat especialistes en matèria d’aigua, sanejament i residus han visitat Tarija per tal de compartir eines i elements tècnics per a l’elaboració del diagnòstic i el seguiment de l’execuió. De forma recíproca, també el maig de 2014 els tècnics municipals de Tarija van visitar Sant Cugat del Vallès per tal de conèixer de primera mà com s’està abordant aquesta qüestió al municipi vallesà.

En la diagnosi i avaluació ambiental de les quebradas es contemplen les diferents variables que hi juguen un paper fonamental, com són la gestió de l’aigua, el sanejament, els residus sòlids i les conseqüències sanitàries, higièniques i socioambientals de la situació actual. Aquest procés ha de culminar amb l’elaboració d’un Pla d’Acció que contempli l’actuació a la xarxa de clavegueram, en la gestió de residus sòlids domèstics i de residus sòlids d’obra i indústria.